Skorsten ryger konstant

Vi snakkede tidligere om hvad årsagerne til konstant røg fra ens pejs kunne være. Her er et par grunde mere.

Pejse døre

Pejse døre er generelt konstrueret af hærdet glas paneler i en metalramme. Rammen dækker normalt et par cm af pejsens åbning, så pejse dørenes håndtag virker lidt som en røg beskytter og derved effektivt sænker åbningen af pejsen.

Udover det, hvis pejsen begynder at ryge kan du lukke dørene. Pejse døre spare også varme, da du kan lukke dem, før du går i seng, hvilket forebygge varmetab oppe i fluen. (Husk, du må ikke lukke spjældet indtil branden er helt gået ud som ofte er en dag eller mere senere.)

Pejsens flue er for lille

Hvis røgrøret er for lille, kan det ikke være i stand til at håndtere de luftstrømmen der er nødvendige for at kunne trække røgen op og ud.

Den tommelfingerregel der bruges for dimensionering af flue lineren er at tværsnitsarealet af fluen skal være omkring en tiendedel til en tolvtedel af pejsens åbning. Men andre faktorer, såsom samlede højde, placering af skorstenen, og skorstens bygge materiale, spiller også en rolle.

Mange murværks pejse skorstene er beskyttet med 8cm x 12cm terracotta klinker. Men det er den ydre dimension, og den egentlige indvendige dimension er i de fleste tilfælde nærmere 7.5cm x 10,5cm.

At udregne den rigtige røgkanalforings størrelse er temmeligt indviklet. Men for at få en ide om den har den rigtige størrelse prøv denne test: hvis du kan nikke genkendene til alle disse spørgsmål kunne en underdimensioneret flue være synderen.

  •  Er pejsen åbning tæt på 34cm bred x 22 høj (eller større)?
  •  Er røgkanalforingen mindre end en 9 x 13 nominel liner?
  •  Er huset forholdsvis åbent eller utæt, snarere end at være tæt isoleret? (Hvis dit hus isolering er iorden overvej at trykaflaste huset først.)
  •  Er skorstenen opbygget inde i huset?

Hvis det er tilfældet, er næste skridt at hyre en skorstenfejer til at gennemgå hele systemet. Hvis din skorstens fagmand vurderer, at røgtrakten virkelig er for lille, er løsningen et røg spjæld eller pejse døre. Disse to anordninger vil reducere åbningsstørrelse på ildstedet og derved ændre forholdet mellem åbningens størrelse kontra skorstenens størrelse. Det vil forbedre pejsens evne til at trække alt røg op og ud.

Pejse spjæld er for lav

I lighed med det for lille røgkammer problem er et malplaceret spjæld heller ikke optimalt. Normalt er der noget plads over toppen af pejsens åbning hvor røg samles, før den bevæger sig gennem spjældet og ind i røgkammeret. Men hvis spjældet monteres lige i toppen af pejsen åbning vil røg nogle gange sive ind i rummet.

Dette er især problematisk, hvis spjældet åbning er særlig smalt, eller hvis spjældet er installeret ved en stejl vinkel som virker som en baffel.

En “baffel” er noget, der forsinker eller re-dirigerer strømmen af røg og gasser.

Løsningen på et fejlplaceret spjæld er enten (a) at fjerne og udskifte spjældet som ofte er en dyr og involverende løsning, eller (b)  at installere et røg spjæld eller pejse døre. Røg afskærmninger og pejse døre virker ved at sænke den øverste del af kaminåbningen og derved tilføje ekstra plads til røgen som indsamles før det passere igennem spjældet. Mere røg ud af skorstenen, og mindre ind i huset.

Leave a Comment

Filed under pejs, skorsten

Leave a Reply