Præfabrikerede Ildsteder og Skorstene

Fabrik bygget, eller præfabrikerede pejse, er relative nyankomne til pejse scenen og er kun lige blevet tilgængelige indenfor de sidste 25 år eller deromkring. I modsætning til traditionelle på sted-byggede murede pejse, er de fleste fabriks byggede pejse lavet af metal, og kommer fra fabrikken som komplette enheder med et brændkammer, et bestemt skorstens system og diverse dele. Med korrekt installation og vedligeholdelse, kan de give flere års tjeneste, men der er nogle særlige hensyn ejerne af disse systemer skal være opmærksom på:

1) Fabriks byggede pejse og skorsten er et komplet system, udviklet til at arbejde sikkert og effektivt sammen. Begge enheder (pejs og skorsten), testes sammen, så de er opført specielt til brug med hinanden.

2) installationsvejledningen skal følges nøjagtigt, især det angivede frirum fra brændkammeret og skorsten til eventuelle brændbare materialer. De fleste producenter kræver mindst 10 cm luftrum (ingen isolering tilladt enten), mellem komponenterne i skorstenen og træ indramningen. Hvis du installerer en ny enhed være sikker på disse udregnede instruktioner følges nøje.

Hvis du har en enhed der allerede er installeret er det meget vigtigt at tjekke disse frirum hvor det er muligt. Alt træ, der er for tæt på skorstenen vil fortsætte med at tørre og gennemgå en proces, der kaldes pyrolyse. Det kan i sidste ende gå ild ved temperaturer så lave som 200 grader. Over halvdelen af de enheder inspiceret af skorsten fagfolk er forkert installeret, og en tur til loftet for at kontrollere frirum er absolut værd at bruge tid på! Det er langt sværere at inspicere brændkammerets frirum, men vi foreslår, at du overveje at installere en adgangsport til både at kontrollere disse frirum og overvåge enhedens tilstand som årene går.

3) De fleste fabriks bygget pejse er testet og opført som dekorative varmeapparater og vil ikke kunne modstå misbrug som ofte forløber på deres murede modstykker. Selv om de er testet til Danmarks standarder, vil alvorlige over-tænding og skorstensbrand ofte beskadige disse enheder. Regelmæssig årlig vedligeholdelse og omhyggelig overvågning kan sikrer et velfungerende system.

4) Mange præfabrikerede skorstene, især ældre enheder med en efterlignet murstens bygning over taget, synes at være et foretrukket redeplads for fugle på mange områder. Det er ikke usædvanligt, at skorstensfejere bogstaveligt talt kan tage spande af redemateriale fra disse skorstene. Denne indlejring kan antændes direkte, eller kan blokere kritiske luft passager mellem metal skorstenens rør, så skorstenen overopheder. Begge scenarier forårsager rutinemæssigt hus brande. De fleste industrielle skorstens dæksler er ikke en korrekt måde at løse problemet på, og kan ofte gøre situationerne værre. En omhyggelig screening af alle potentielle rede områder med den rette størrelse screening kan være nødsaget.

5) Endelig bliver præfabrikerede pejs systemer oftest bare slidte. Modeller går ud af produktion og producenter går ud af en virksomhed. En fabrik bygget enhed vil nå enden af dens liv, når reparation af enheden er ikke længere muligt, især hvis de komponenter, der er nødvendige for at opretholde skorstenen ikke længere er tilgængelig. Hold godt øje med en aldrende enhed, og vær parat til at sende den gamle pejs mod det store genanvendelsesanlæg i himlen, før hun svigter helt. Hvis det er skorstenen der er ved at blive for gammel (og dermed ryger og er ineffektivt) er det også en mulighed at reparere den igen. Det er eksempelvis muligt med skorsten nedsænkningsrør fra Schiedel Skorstene, hvilket du kan læse mere om på linket.

Leave a Comment

Filed under pejs, skorsten

Leave a Reply